Výsledky družstva mužů a juniorů ve Žďárské lize naleznete zde:


Kolektiv mladých hasičů má k dnešku 35 mladých hasičů, z toho 15 dívek, 20 chlapců: Věkové rozložení: 5-6 let: 5 osob, 6-11 let: 11 osob, 11-15 let: 15 osob, 15-18 let: 4 osoby. V průběhu roku přistoupilo 9 nových dětí Odhlásili se 4.

Sezóna 2022 byla pro naše družstvo mužů a juniorů poměrně úspěšná. Začala, jak už je zvykem Újezdskými závody, které jsme s přehledem vyhráli a odvezli si kýbl piva. Zbraslavskou čest tu taky hájili veteráni ze Zbraslavi, kteří se v disciplíně požárního útoku umístili na 2. místě.

V loňském roce jsme byli rádi, že se po jednoleté odmlce rozběhly hasičské soutěže. Náš sbor reprezentovalo družstvo mužů/juniorů (loni ještě dorostenci), ke kterým se na dvou závodech přidal také tým mužů/veteránů.

Využiji tedy této příležitosti k zamyšlení a hodnocení. Uplynulo právě 10 let, co se s manželem a dalšími vedoucími věnujeme práci s mladými hasiči. V r. 2011 proběhl aktivní nábor a za tu dobu se v kolektivu vystřídalo víc než 70 dětí, aktivně se zapojilo víc než 10 vedoucích. Pomáhali nejen s tréninky, ale i s budováním a udržováním zázemí...

Činnost SDH Zbraslav byla v loňském roce ovlivněna především dopadem protiepidemických opatření. Došlo k výraznému omezení nejen soutěžní činnosti, ale také setkávání a tréninků družstev. Naštěstí jsme i přes tuto svízel stihli v loňském roce ples, karneval, několik soutěží a ve spolupráci s obcí o něco zvelebit hasičskou zbrojnici a její zázemí.

V sobotu se mladší a strší žáci zúčastnili obvodního kola v požárním sportu v Újezdě u Rosic. Dosáhli velkého úspěchu, když družstvo starších žáků obsadilo 1. místo a družstvo mladších žáků 3. místo.

Dne 1. 10. 2016 jsme se zúčastnili závodů v Hostěnicích, na kterých jsme obsadili třetí místo.

Vytvořte si webové stránky zdarma!