Historie sboru

Vznik sboru

Památného dne 25. března 1895 byl založen hasičský sbor. Tato událost je zaznamenána podle původního zápisu jednatelské a protokolární knihy v tehdejší dobové gramatice z konce minu­lého století.

Na konec výbor jednoty záležící z členů 7 zvolil si pana Flo­riána Procházku za náměstka starosty spolku, pana Aloise Matěj­ku za jednatele a pana Vincence Drápelu za pokladníka spolku. Když ještě výborem zvolen pan Jan Krejčí za zbrojmistra jednoty a napsán o tom protokol, schůze ukončena.

"Tak učiněn začátek dobrovolné jednotě hasičské ve Zbraslavi a vyhověno dávné potřebě a přání soudných pánů občanů.

Dejž Bůh, aby jednota, jak slavně začala, tak i zdárně pro­spívala. Sbor měl čtyřkolovou stříkačku dvouproudní od firmy R. A. Smekal a nejnutnější nářadí hasičské, věc v úhrnné ceně 1600 zlatých, týž zúčastnil se 3 požárů, a sice v Příbrami, ve Zbraslavi a na Březině."

Almanach podrobně mapující historii sboru v období 1895-2015 ke stažení

Zápisy v kronice za období let 2012 - 2021 ke stažení

Vytvořte si webové stránky zdarma!