Ohlédnutí za deseti lety vedení mládeže

20.01.2022

Využiji tedy této příležitosti k zamyšlení a hodnocení. Uplynulo právě 10 let, co se s manželem a dalšími vedoucími věnujeme práci s mladými hasiči. V r. 2011 proběhl aktivní nábor a za tu dobu se v kolektivu vystřídalo víc než 70 dětí, aktivně se zapojilo víc než 10 vedoucích. Pomáhali nejen s tréninky, ale i s budováním a udržováním zázemí pro naši mládež. Veškerá naše práce byla a je dobrovolná.

Za ten čas se hodně věcí posunulo dopředu. Místo prostranství před hasičkou a plácku za školou máme k užívání hasičské hřiště na Březině. Místo staré Avie, která už sotva jezdila, máme k dispozici osobní automobil Ford pro přepravu mládeže na tréninky i závody. Dospělí při věšení hadic již nemusí lézt do věže do výšky 10 metrů a houpat se přitom na žebříku s myšlenou, že by jim při sušení hadic mohla uklouznout noha. Ve věži je místo žebříku elektrický navíjecí sušák, který snadno vše zařídí. Máme slušnou výbavu hadic, nářadí, techniky. Můžeme si pronajmou novou sportovní halu, a sportovat tak v jakémkoli počasí.

Při práci s mládeží se neohlížíme jen za výsledky, ale snažíme se předat i myšlenku dobrovolnictví. Každý má příležitost přidat ruku k dílu. Spoluvytvářet a ovlivňovat život ve Zbraslavi. Hasiči jsou pevnou součástí sportu, ale i kulturního života.

V současnosti máme v členské základně významnou skupinu dětí všech věkových kategorií. 4-6 let, 6-11 let, 11-15 let a rovněž odrůstající dorostence. Je tu nová generace hasičů - mužů, která vzešla z řad dětí a v hasičském sboru se udržela 10 let. Tito kluci budou v budoucnu jistě postupně rozšiřovat současnou zásahovou jednotku. Tato služba je i velká oběť. Kdo už běžel k houkající siréně uprostřed noci, v dešti nebo v čase, kdy na stole právě voní dlouho připravovaný oběd, ten ví své.

Dobrovolná práce, jakkoli není vidět, je stejně důležitá, jako práce placená. Nedá se vyčíslit penězi. Práce dobrovolníků má obrovský význam. Povzbuzení, pochvala či poděkování zahřejí u srdce. Je třeba se dívat do budoucnosti. Tvořit. Budovat. Účelně využívat. Doufám, že i v budoucnu se najdou další, kteří budou nezištně pracovat pro ostatní. Jedině tak bude existovat zábava, sport, kultura. Nenechme se zastrašit covidem. Buďme ohleduplní k ostatním a pojďme znovu hledat cesty dopředu.

Jarmila Franklová

vedoucí mládeže

Vytvořte si webové stránky zdarma!