Kulturní a společenská činnost 2020-2021

24.02.2022

Na počátku roku 2020 jsme ještě před příchodem pandemie stihli uspořádat hasičský ples v kulturním domě. Díky mimořádné návštěvnosti se tento ples nadmíru vydařil, za což děkuji Vám všem, kteří jste se na jeho organizaci podíleli. 

Jako každý rok jsme se účastnili oslav Božího těla, kde naši uniformovaní členové nesli hasičský a obecní prapor a baldachýn v čele průvodu. Loňský ples nám bohužel zhatily koronavirové opatření. Také naše účast na Božím těle byla loni menší, než jsme plánovali, protože ještě před zahájením průvodu byli členové výjezdové jednotky sirénou odvoláni k zajištění ochrany obyvatelstva při likvidaci letecké pumy ve Velké Bíteši. Průvodu při oslavách božího těla jsme se tedy neúčastnili v takovém počtu, jako obvykle, avšak sváteční košile jako součást zásahových obleků sklidily velký ohlas mezi členy jednotek, které se účastnily zásahu ve Velké Bíteši. 

V závěru roku 2021 jsme ještě před snad poslední uzávěrou v hojném počtu zajeli do sklípku v Moravských Bránicích. 

Vytvořte si webové stránky zdarma!