Děti a mládež v roce 2019

14.01.2020

Zpráva vedoucího mládeže kolektivu mladých hasičů za rok 2019

V roce 2019 jsme měli v kolektivu 30 dětí. Mladší: 6-11 let 12 dětí, Starší 11-15 let 9 dětí, dorost 15 -18 let - 9 žáků. Dorost vede Jan Sedmík ml., starší žáky vedou Alena Blažková a Pavlína Nekudová, mladší žáky vedou Jarmila a Pavel Franklovi. V říjnu se vedoucí zúčastnili školení vedoucích mládeže v Těšanech.

Soutěže:

4.května 2019 Újezd u Rosic/ hasební obvod Rosice/, mladší žáci 4.místo z 15.ti týmů.

25.května 2019 Přísnotice /okres.kolo hry Plamen/, mladší žáci 7.místo z 19.ti týmů.

5.října 2019 Zbýšov /ZPV, branný závod/ mladší "A" 9.místo, mladší "B" 30.místo z 33.týmů.

V lednu jsme s farností Zbraslav pomohli uspořádat Tříkrálovou sbírku. Zúčastnili jsme se dětského karnevalu. Na jaře jsme navštívili Vida centrum v Brně a udělali si exkurzi na požární stanici brněnského výstaviště.

Tréninky probíhají v zimě v tělocvičně ZŠ, na jaře a v létě na hřišti na Březině. Na zbraslavské pouti pomáhali mladší hasiči se zdobením máje. V září proběhla na hřišti na Březině soutěž hasičských rodin napříč všemi generacemi. Zúčastnilo se 1 družstvo mladších dětí. Na podzim se hasiči připravovali na branný závod u hasičky. V říjnu jsme pomohli s hrabáním listí a úklidem u kostela. Zúčastnilo se 20 dětí. V prosinci se 19 dětí zúčastnilo promítání filmu Anděl Páně na novém plátně a dataprojektoru v klubovně v hasičské zbrojnici.

Vytvořte si webové stránky zdarma!